Mis on agentuuride “match-making” ja kellel sellest kasu on?

Ettevõtete digitaliseerimise, inimeste muutuvate tööharjumuste, geograafilise piiride hägustumise ja in-house tööjõu kallinemise tõttu on agentuuride roll IT-, turundus- ja disainimaastikul järk-järgult suurenemas.

Kuidas leida õige partner?

Oletame, et ettevõttes on kitsaskoht, mis vajab lahendamist. Olgu valdkonnaks digiturundus, veebi- või tarkvaraarendus, strateegiline disain või miski muu, mis nõuab varasemast suuremat tähelepanu, aga pole kindel kust alustada.

Tagasi briifi juurde.

Kui briif on vamis, tekivad juba järgmised küsimused. Kes on see partner,

  1. kes saab aru sinu ärist ning keda projekt motiveerib;
  2. kelle palkamine ei ületa valuläve ehk säiliks eeldus investeering ka kasumlikult tagasi teenida;
  3. kelle tiim on parasjagu saadaval?

Tihtipeale algab surnud ring just siit.

Lihtsustatult:
Klient leiab tutvuste, FB ja Google’i abil need agentuurid, kel on nimekad tehtud tööd, kapp täis kuldmune, võimsaim reklaamieelarve või naabrimehe sõnul parim hind.

  • Lähtudes agentuuri valikul reklaamist jäävad sõelalt välja need, kes oma nišis on nii tugevad, et korraliku dealflow tõttu end turundama ei pea.
  • Parima hinnaga agentuur võis sobida ellu viima soovitaja projekti, kuid ei pruugi täita tingimusi, mis on sobilikud just sinule.

Lähteülesande püstitamine, plusside-miinuste kaalumine, turu tundmine ning selle põhjal kliendi ja projekti match-making just parima potentsiaalse partneriga on väärtused, mida Allies pakub.

Allies match-making: objektiivne partner agentuuridega töötamiseks

Soovime sobiva agentuuri leidmise teha sama efektiivseks kui takso tellimine või hotellitoa broneerimine.

Vastavalt kliendi ärile, projekti olemusele ja eelarvele soovitame töö jaoks just seda kõige sobilikumat agentuuri.

Kuidas me teid aidata saame?

Tänaseks on Alliesi võrgustikus suur osa Eesti — ja kasvav hulk Soome — agentuuride paremikust.

Meie juurde tasub tulla järgnevate muredega:

Veebiarendus
Olgu tegu Wordpressil põhineva ettevõtte visiitkaardi või keerulisema portaali arendusega, head tegijad on olemas igale projektile, mille tellija ootused on vastavuses eelarvega. Meie partnerite hulgast leiab nii kahe- kuni kuueliikmelisi butiikagentuure kui ka kuni 50-pealisi all-around kollektiive.

Visioon: lihtsustame piiriülest ostmist

Kui võrrelda Euroopa keskmise suurusega ja väikeettevõtete majandust näiteks USAga, peituvad meie võlud ja valud selles, et siinsete riikide ettevõtted toimetavad keelelistel ja kultuurilistel põhjustel naabritest isolatsioonis ning teatud tasanditel piiriülene koostöö puudub.

Ka sina saad aidata

Aga kõik samm-sammult: hetkel on meie fookus parima teenuse pakkumisel Eestis ja Soomes.

Solving coder shortage

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store